Dezinfekce

Dezinfekce je proces ničení mikroorganizmů.

Provádíme dezinfekci:button-dezinfekce

-ochrana dřeva
-čištění stájí
-likvidace plevelu a zeleně
-hygienické systémy
-dezinfekce objektů
-likvidace plísní

 

Plíseň

Termín plíseň představuje nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem.
Mezi plísně jsou zahrnuty fykomycety  s rody AbsidiaMucor a Rhizopus, vřeckaté houby  a Fungi imperfecti  s rody AlternariaAspergillusBotrytisCladosporiumFusariumPenicilliumScopulariopsisSporotrichumStachobotrys a Trichothecium. Plísně jsou většinou saprofytické, mohou být škodlivé (působící mykózy lidí, zvířat i rostlin, tvořící mykotoxiny, rozkládající potraviny a krmivo, kazící dřevo, kůži, papír, textilie aj.).
Plíseň v koutech stěn, za kuchyňskou linkou nebo u podlahy se vyskytuje v mnoha domácnostech. Je to problém, který je nutné řešit, jelikož se jedná o naše zdraví. Plísně produkují nebezpečné výtrusy, které při dlouhodobém dýchání způsobují chronické potíže.

Plevel

Plevel je rostlina, která roste na stanovišti proti vůli pěstitele. Stejná rostlina může být žádoucí a pěstována stejně jako v jiném porostu označena za plevel a hubena. kodlivý vliv plevelů se na stanovišti projevuje jednak přímo, jednak nepřímo. Plevele mohou díky své vyšší konkurenční schopnosti ochuzovat polní plodiny o vodu, půdu o půdní vzduch a o živiny. Snižují teplotu půdy, zastiňují a potlačují polní plodiny, podporují šíření chorob a škůdců. Ztráty v biomase příslušné polní plodiny způsobené plevelem mohou dosáhnout až 20–60 %.  
Zajišťujeme systémovou likvidaci plevelů na širokém spektru ploch za účelem hubení či omezování nežádoucí vegetace.

 

 

 

 

Zdroje:

Nezvaní hosté v domácnosti-V. Řehák, J. Šedivý, B. Bacílková

Wikipedia 

Příručka dezinsekce a deratizace-RNDr.Václav Rupeš