Deratizace

Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců.
Provádíme deratizaci:button-deratizace

-Myš domácí

-Krysa obecná

-Potkan obecný

-Norník rudý

-Hraboš obecný