Dezinsekce

button-dezinsekceDezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců.
Zaměřujeme se především na:

 

-efektivní boj proti štěnicím
-hubení vos a sršní
-hubení škůdců v textilu
-hubení škůdců zásob a skladů
-hubení mouchovitých a komárovitých škůdců
-elektrické lapače
-hubení švábů, molů
-hubení mravenců

 

 

Štěnice

Kde se vzaly štěnice?
Vy jste je nezvali, v bytě či domě máte čisto, tak odkud se štěnice vzaly? Mnoho lidí si výskyt štěnic dává mylně do souvislosti se špatnou hygienou domu či bytu. To však není na místě, protože se štěnice vyskytují i v čistém prostředí. Nejčastěji si je přivezete s sebou z dovolené (v zavazadlech) nebo ve starém nábytku (například válenda po babičce). Štěnice však nejsou problémem jen bytů a domácností, ve velkém se s nimi potýkají i hotely, nemocnice a domovy důchodců. Štěnice jsou zkrátka všude. Navíc je boj s nimi mnohem těžší, protože se stávají více odolné proti běžným hubícím prostředkům. Zkrátka mají tuhý kořínek!
Proč pozvat profesionálního deratizátora?
Boj se štěnicemi může být velmi náročný a vyčerpávající. Pro úsporu času, energie i financí i pro důkladnost provedené deratizace je proto lepší pozvat si profesionálního deratizátora, který se o váš štěnicemi zamořený byt postará.
Vývojový cyklus štěnice

Vosy a sršně

Vosy si staví své hnízdo obvykle v zemi, např. v lesích, podél břehů vod a cest, někdy také v tmavých dutinách nad zemí. Žije v něm celá vosí kolonie čítající až 2000 jedinců. Přezimující oplodněná královna se probouzí na počátku jara, vylétá a vybere si vhodné místo pro založení nové vosí kolonie. Začne se stavbou buněk, do nichž pak klade vajíčka. Z těchto vajíček se později vylíhnou první dělnice; jsou to nedospělé samice, které tudíž nemají dovyvinuté pohlavní orgány a nemohou se rozmnožovat. Okamžitě přebírají veškerou péči o hnízdo. Od této chvíle se královna věnuje již jen kladení vajíček. Koncem léta se z vajíček vylíhnou samci a samičky. Jedině oplozené samičky zimují, aby mohly příští jaro zase založit novou kolonii. Ostatní obyvatelé hnízda včetně staré královny umírají.

 

 

 

Sršní hnízdo vyfoceno na jednom z našich zásáhů

 

Šváby a Rusové

Rus domácí  je dnes rozšířen po celém světě. Je 11–15 mm velký. Přes den se skrývá ve škvírkách domů, po setmění vylézá a hledá potravu. Živí se odpadky, ale ožírá i papír, kůže atd. Rus se rozmnožuje po celý rok. Jejich vajíčka se vyvíjejí v charakteristických ootékách („kokonech“), které obsahují až 30 vajíček. Ootéka je dlouhá 5-6 mm. Samice odkládá ootéku těsně před líhnutím. V tomto se liší od vývojového cyklu švába, jehož samice odkládá ootéku dlouho před líhnutím.
Pro šváby je typické snadné zavlékání druhů do oblastí, kde se přímo nevyskytují, k tomu dochází především obchodním loďstvem, přepravujícím potraviny. Počet známých druhů švábů je asi 3 500, z toho v Česku se vyskytuje 5 druhů původních a 6 druhů zavlečených.Vývojově švábi patří k nejstarším skupinám létajícího hmyzu a předpokládá se, že v prakticky nezměněné podobě žijí už 350 miliónů let. Švábi jsou býložravci i všežravci, zpravidla se živí rostlinnými zbytky, výjimečně loví i menší živočichy. Velikost zástupců této skupiny se pohybuje od pěti milimetrů do deseti centimetrů. Zajímavostí je, že naprostá většina švábů žijících ve volné přírodě jsou živočichové s denní aktivitou, zatímco synantropní druhy (žijící s lidmi) jsou zpravidla aktivní v noci. Švábi patří mezi dlouho žijící hmyz a dospělci některých druhů žijí čtyři roky.
Způsob hubení
Rusy a šváby hubíme gelovými požerovými nástrahami, s kterými máme nejlepší zkušenost, nebo bariérovým postřikem, popřípadě kombinací obojího.
V případě ošetření gelovými nástrahami není třeba žádná speciální příprava. V bytě mohou zůstat děti i domácí mazlíčci.

Mouchy a komáři

Moucha domácí  je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považován za škůdce, který může přenášet vážné nemoci. Hlavní predátoři jsou pavouci, ropuchy a žáby. V letu dosahuje rychlosti kolem 8 km/h.
Komárovití  je čeleď dvoukřídlého hmyzu, jejíž zástupci jsou běžně označováni jako komáři. Samičky většiny z asi 3000 druhů sají krevteplokrevných živočichů. Přitom často přenáší velmi nebezpečné nemoci (zejména malárii), čímž každoročně nepřímo zahubí miliony lidí.
Hubení rybenek, much, komárů ap.
Provádíme nejčastěji postřikem, případně dýmováním. Zpravidla postačí jeden zásah. V případě velkého výskytu much je nutno provést důsledný represivní zásah z důvodu rychlého rozmnožování much a tedy i rezistence na aplikovaný prostředek.

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

Nezvaní hosté v domácnosti-V. Řehák, J. Šedivý, B. Bacílková

Wikipedie hmyzu

Příručka dezinsekce a deratizace-RNDr.Václav Rupeš